Toàn bộ bản dịch và truyện tự sáng tác thuộc về Vọng Nguyệt Trang. Nghiêm cấm mang bản dịch đến bất cứ nơi nào khác hoặc sử dụng dưới bất cứ hình thức nào!
Nếu ai mang bản dịch trong đây đến nơi khác thì người đó nên xem xét lại lòng tự trọng của mình!

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Về bản pic

Dạo này tình trạng bản pic bị die càng ngày càng nhiều, khi mình vào upanh.com xem thì ảnh vẫn còn nhưng lại không xem ảnh cụ thể cũng như không mở lại ảnh gốc được. Tuy mình không rõ sao lại có tình trạng này nhưng để đảm bảo đường link cho mọi người cũng như để giữ sức cho mình thì mình có vài lời nhắn nhủ sau:

1- Các bạn đừng save ảnh, mình không rành về cái này lắm nhưng hình như save càng nhiều thì link chết càng nhanh đó.

2- Nếu thấy chương nào bị die thì mời thông báo vào ĐÂY để mình biết đường sửa ;_;, cũng là nơi cập nhật những chương nào đã sửa hay chưa sửa.

3- Trường hợp bạn muốn save ảnh về hoặc không đọc được ảnh do link die thì trong mỗi trang mục lục mình đều đã có đưa link mediafire ở chữ Download.

Vậy thôi, mình làm bản pic là vì mình thích và để các bạn không đoán ra được pass ở nhà chính có thể xem được thuận tiện, nhưng nếu mệt quá thì mình... hem sửa nữa đâu à X(, để mọi người down về một lần luôn.

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

[Đào hoa hành]Chương 29

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy
Chuyển ngữ: QT
Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên
Beta-reader: oanhuu)

[Đào hoa hành]Chương 28

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy
Chuyển ngữ: QT
Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên
Beta-reader: oanhuu)

[Đào hoa hành]Chương 27

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy
Chuyển ngữ: QT
Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên
Beta-reader: oanhuu)

[Hồ ly tướng công][Quyển 7]Chương 4

(Tác giả: Hồ Tiểu Mị
Chuyển ngữ: QT
Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên
Beta-reader: YuuHyan/ Tử Anh)